ทำเนียบบุคลากร

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


นายบัญญัติ สมสุพรรณ
ที่ปรึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์


นายเกียรติศักดิ์ ชินาภาษ
หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์

นายคารมย์ แก้วกันยา
ที่ปรึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์

นายวัชระ ประคองพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน


นายวิเชียร ทำทอง
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
ฝ่ายวิชาการ


นายพรศักดิ์ บุญพา
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางจุฬาพรรณ์ คณารักษ์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายชูเกียรติ ประมุขกูล
ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์

นายสุกาย เกื้อทาน

ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์

นายภัทรพนธ์ ไชยคำภาวีรารัช
ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์

นายสามารถ เวชอุดม
ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์

นายสุรชาติ วิชาชัย
ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์

นายสุรพงษ์ สาบแก้ว
ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์

นายธนิต ป้องคำกวย
ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์

นายพุฒิพิชัย นาคสุวรรณ
ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์

นายอนุสรณ์ จารุกมูล
ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์

นายประเสริฐ ไกรษี
ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์

นายอดิศักดิ์ แหวนวงษ์
ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์