ข้อมูลผู้เรียน

ระดับชั้นก1ก2ก3รวมหมายเหตุ
ปวช.1242448
ปวช.2212041สถานประกอบการ
ปวช.320121951
ปวส.1ม.619201857
ปวส.1แพทย์1010
ปวส.1ทวิ201232สถานประกอบการ
ปวส.2ม.6161228
ปวส.2ทวิ18161751
รวมทั้งหมด318