นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ ศึกษาดูงานศูนย์ซ่อมเครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 10 มกราคม 256

Read more

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566

ได้รับรางวัล รองชนะเ

Read more

ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบโครงข่ายใยแก้วนำแสง จัดทดสอบและรับรองมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัลสาขาการสื่อสารโทรคมนาคมอาชีพช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสงคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 (FTTx2)

มื่อวันที่ 13 &#8211

Read more