ค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์ ชินาภาษ หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นำคณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ วัดหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับความเมตตาจาก พระครูวิลาสกิจจาทร เจ้าคณะอำเภอดอนมดแดง เจ้าอาวาสวัดหลวง และ พระครูสังฆภารพิสิฐ รองเจ้าอาวาสวัดหลวง พระวิทยากร มาให้การเทศนาธรรมอบรมสั่งสอนแก่นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม รู้ผิดชอบชั่วดี และซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ

ดูภาพเพิ่มเติม

https://drive.google.com/drive/folders/15OjegyPpT3WzdTTeYi1dqeCV8zuajJ5S?usp=sharing