ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ “ผีเสื้อและดอกไม้ป่าแห่งความภักดี” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย