ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.1 ปวส.1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายวิเชียร กำทอง หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์ และคณะครู ให้การต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ แนะนำการจัดการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน