การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566

ได้รับรางวัล รองชนะเ

Read more

ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิก

Read more

นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

ในวันที่ 27-28 พฤศจิ

Read more

วันนี้ 27 มกราคม 2566 มีการมาประชาสัมพันธ์และรับสมัครงานของบริษัท sony นักเรียนนักศึกษาที่มีความประสงค์สนใจให้ขึ้นมาฟังและรับสมัครงานที่ห้องประชุมบัวแสดครับ

Read more

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ออกบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนfix it center แบบถาวรตำบลหัวเรือ โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

วิทยาลัยเทคนิคอุบลรา

Read more