แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ออกบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนfix it center แบบถาวรตำบลหัวเรือ โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

วิทยาลัยเทคนิคอุบลรา

Read more