วันนี้ 27 มกราคม 2566 มีการมาประชาสัมพันธ์และรับสมัครงานของบริษัท sony นักเรียนนักศึกษาที่มีความประสงค์สนใจให้ขึ้นมาฟังและรับสมัครงานที่ห้องประชุมบัวแสดครับ

Read more

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ออกบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนfix it center แบบถาวรตำบลหัวเรือ โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

วิทยาลัยเทคนิคอุบลรา

Read more