ซ่อมบำรุงลำโพงหอประชุมโดมน้อย

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ บริการปรับปรุง ระบบเสียง อาคารโดมน้อย