วันนี้ 27 มกราคม 2566 มีการมาประชาสัมพันธ์และรับสมัครงานของบริษัท sony นักเรียนนักศึกษาที่มีความประสงค์สนใจให้ขึ้นมาฟังและรับสมัครงานที่ห้องประชุมบัวแสดครับ