งานระบบเสียงแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 28 เมษายน 2565 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการ ติดตั้งระบบเครื่องเสียง จุดที่ 1 บริเวณวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง จุดที่ 2 บริเวณกองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกฉัตรประดิษฐานเหนือพระประธานวิหาร “พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง” ในวันที่ 30 เมษายน 2565 ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับการประสานงานจาก สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี