ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบโครงข่ายใยแก้วนำแสง จัดทดสอบและรับรองมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัลสาขาการสื่อสารโทรคมนาคมอาชีพช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสงคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 (FTTx2)

มื่อวันที่ 13 &#8211

Read more